Korábbi pályázati felhívásaink

Korábbi pályázati felhívásaink

Aktuális!

MAJD ADOK ÉN NEKED!  

P Á L Y Á Z A T I      F E L H Í V Á S

 

a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány

pályázatot hirdet a ferencvárosi gyerekekkel kapcsolatos

lakossági, közösségi kezdeményezések támogatására

A Ferencvárosi Közösségi Alapítványt (FKA) magánszemélyek hozták létre abból a célból, hogy adománygyűjtő, támogatásosztó és közösségfejlesztő tevékenységével hozzájáruljon az itt élők-dolgozók életminőségéhez, Ferencváros fejlődéséhez, valamint, hogy erősítse a kerületi közösségeket. Az alapítvány politikai pártoktól és az önkormányzattól függetlenül működik.

 1. Az FKA Ferencvárosi Gyermekalap célja

Az FKA keretein belül létrehozott Ferencvárosi Gyermekalap átfogó célja a kerületi gyerekek és fiatalok segítése (az egyetemi évekig bezárólag), hogy a bennük rejlő tehetséget és tettrekészséget a lehető legteljesebb mértékben saját és környezetük életének jobbítására fordíthassák és ezzel megalapozhassák hosszú távú kötődésüket Ferencvároshoz.

 1. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be:

 • ferencvárosi székhelyű civil szervezetek;
 • civil szervezetek önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ferencvárosi csoportjai;
 • Ferencvárosban működő, jogi személyiséggel nem rendelkező lakossági csoportok, közösségek.

Örömmel vesszük a pályázásban nagy tapasztalattal bíró szervezetek, csoportok jelentkezését, ugyanakkor különös figyelmet fordítunk a kevés tapasztalattal rendelkezők pályázatára is. Szeretnénk minél hamarabb és minél jobban megismerni a lehetséges pályázókat, ezért ajáljuk és egyben kérjük is, hogy keressenek minket a pályázat beadása előtt. Egymás szándékainak kölcsönös és jobb megértése érdekében KÉRDEZZENEK, KONZULTÁLJUNK!

 1. Támogatható tevékenységek

Jelen pályázatban olyan civil programokat támogatunk, amelyek a kerületi gyerekek és fiatalok mindennapjait teszik színesebbé, biztonságosabbá, tartalmasabbá és gazdagabbá. Elsősorban (de nem kizárólag) olyan pályázatokat várunk, amelyek

–     lehetőséget teremtenek a ferencvárosi gyerekeknek/fiataloknak az őket foglalkoztató kérdések bemutatására;

–     segítik kibontakozni a gyerekekben/fiatalokban rejlő tehetséget;

–     lehetőséget biztosítanak a gyerekek/fiatalok színvonalas kulturális, szabadidős, sport programokon való részvételére;

–     a gyerekek/fiatalok körében népszerűsítik a közösségért való felelősségérzetet, az önkéntes munka örömét, a helyi adományozás kultúráját és a lakóhely megismerésének fontosságát.

A fentieken túl kivételes esetekben támogatást kaphatnak olyan kezdeményezések is, amelyek nem illeszkednek a felsorolt tevékenységi körökbe, de egybevágnak az FKA céljaival és a Ferencvárosi Gyermekalap átfogó céljával.

Kerületi lakossági, közösségi kezdeményezések alatt olyan tevékenységeket értünk, amelyet Ferenvároshoz kötődő (például itt lakó, tanuló, dolgozó) személyek indítanak, végeznek el, a kerület fejlődését és az itt élő közösségek erősítését szolgálják.

Megkülönböztetett figyelmet szentelünk azon terveknek, melyek állampolgári-közösségi aktivitásra építenek, modern kommunikációs technikákat használnak, újszerű vagy máshol nem támogatott módon foglalkoznak egy-egy témával, a kerületünkben fellelhető értékekre, erőforrásokra épülnek, de őszintén feltárják kerületünk problémáit is. Továbbá előnyben részesülnek azok a terveket, amelyekben a kerületben lakó-tanuló különböző társadalmi helyzetű gyermekek közösen vesznek részt, a 10-16 éves korosztályt célozzák meg és – amennyiben lehetséges – a szüleiket is bevonják, s amelyek tervezésében és végrehajtásában maguk a fiatalok is aktívan részt vesznek.

 1. Nem támogatható tevékenységek

Nem támogatunk:

 • politikai szervezeteket közvetve vagy közvetlenül támogató tevékenységeket;
 • állami és önkormányzati feladatkörbe tartozó tevékenységeket;
 • kimondottan gazdasági hasznot eredményező tevékenységeket.
 1. A pályázaton elosztható összeg, a támogatás nagyságrendje

A pályázatok támogatására összesen bruttó 1millió 100ezer Ft áll rendelkezésre.

Az egyes pályázatokra megítélhető támogatás

minimális összege bruttó 50 000 Ft,

maximális összege bruttó 300 000 Ft.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Amennyiben nem érkezik be elegendő támogatásra érdemes pályázat, nem osztjuk ki a teljes keretet; a fennmaradó összeget a következő pályázati fordulóban osztjuk ki. Amennyiben egyetlen támogatásra érdemes pályázatot sem találunk, a pályázatot eredménytelennek tekintjük. Ebben az esetben újabb pályázatot hirdetünk.

 1. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk

6.1.      Pályázati űrlap és egyéb beadandó dokumentumok

Pályázni csak az FKA által biztosított pályázati űrlapon, az űrlap kitöltésével lehet, amely 2015. szeptember 8-től 2015. október 9-ig tölthető le az FKA honlapjáról .

A pályázat részletes kiírása letölthető innen, a pályázati űrlap innen. 

Ha bármilyen kérdése van a pályázattal kapcsolatban, kérjük keresse Scsaurszki Tamás kurátort a 20/243-8491-es telefonszámon vagy a [email protected] email címen.

korábbi pályázatunk:

“NEM TÉRKÉP E TÁJ”

Pályázati Felhívás

A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány Ferencvárosi Közterek Alapja pályázatot hirdet

 

 

A Ferencvárosi Közterek Alap átfogó célja a kerületi nyitott és fedett, az igazi és virtuális közterek valódi közösségi terekké változtatása, amelyek képesek a kerületben élők-dolgozók közös dolgait/identitását megragadni és kifejezni, közös szükségleteit és vágyait megjeleníteni és kielégíteni azért, hogy erősebb és összetartóbb közösséggé váljunk.  Ezért olyan civil programokat támogatunk, amelyek ízelítőt adnak abból, hogy miképp alakíthatóak a közterek széppé, érdekessé, szerethetővé, vidámmá, hasznossá, értékessé. Elsősorban (de nem kizárólag) olyan pályázatokat várunk, amelyek

–     úgy formálják a lakosság szemléletét, hogy az emberek magukénak érezzék a köztereket, mintha az lakásuk előtere lenne;

–     megjelenítik a közterekkel kapcsolatos megoldandó kerületi problémákat;

–     a kerületben újszerű módon változtatják meg egy-egy köztér arculatát (pl. tűzfal befestése) vagy funkcióját;

–     helyi sajátosságokra, szokásokra, kezdeményezésekre épülő rendezvényeket, ünnepeket szerveznek;

–     köztéri rendezvényeken keresztül népszerűsítik a környezettudatos magatartást, az egészséges életmódot, az önkéntességet, a jótékonykodást;

–     a kerülethez kötődő virtuális tereket a kerületi közösségi élet színterévé változtatják.

Bármilyen kerületi civil szervezet és be nem jegyzett csoport pályázhat. Megkülönböztetett figyelmet szentelünk azon tervek finanszírozásának, amelyek az állampolgári-közösségi aktivitásra építenek, újszerű vagy máshol nem támogatott módon foglalkoznak egy-egy témával.

A pályázaton elosztható összeg 1 076 000 forint. A pályázatokról a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány kuratóriuma dönt.

Pályázatok beadásának határideje 2015. március 20.

A részletes pályázati felhívás letölthető innen.

A pályázati űrlap elérhető itt.

Az érdeklődők mihamarabb látogassanak el a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány honlapjára vagy Facebook-oldalára, illetve keressék Fleischer Juditot  (tel.: 70/317-1849, email: [email protected]) vagy Scsaurszki Tamást (tel.: 20/243-8491, email: [email protected]).

A Ferencvárosi Közösségi Alapítványt magánszemélyek hozták létre azért, hogy adománygyűjtő, támogatásosztó és közösségfejlesztő tevékenységével emelje az itt élők-dolgozók életminőségét, hozzájáruljon Ferencváros fejlődéséhez és erősítse a kerületi közösségeket. Az alapítvány politikai pártoktól és az önkormányzattól függetlenül működik.

 

 

A köztér-diskurzushoz

Ennek apropójaként, és hogy ezzel is motiváljuk a köztér-diskurzust, új rovatot indítunk a pályázati kampány idejére, melyben mi, kurátorok, ferencvárosi és Ferencvároshoz kötődő civilek és önkéntesek osztják meg történeteiket egy-egy helyi köztér, köztéri elem vagy bútor kapcsán. Ilyen történetet bárkitől szívesen veszünk, aki kedvet érez hozzá, hogy megossza velünk írásban, max. 2500 karakterben, és/vagy fotókkal, esetleg egy rövid videóban. Várjuk őket a [email protected] , Nem térkép jeligére!

Nem térkép írások – civilektől

 

 

 

 

 

 

 

Korábbi pályázatokról:

Első pályázati felhívásunk 2014-ben került kiírásra, a következőt 2015 elejére tervezzük.

“Majd adok én Neked” címmel hirdettük meg alapítványunk történetének első pályázatát, 2014 tavaszán. Célunk az volt, hogy az általunk – különböző közösségi programok révén – korábban a Ferencvárosi Gyermekalap javára összegyűjtött pénzt, támogatásként tudjuk szétosztani olyan kezdeményezések között, amelyek elsősorban (de nem kizárólag): lehetőséget teremtenek a ferencvárosi gyerekeknek/fiataloknak az őket foglalkoztató kérdések bemutatására, segítik kibontakozni a gyerekekben/fiatalokban rejlő tehetséget,  biztosítják a gyerekek/fiatalok színvonalas kulturális, szabadidős, sport programokon való részvételét  és a gyerekek/fiatalok körében népszerűsítik a közösségért való felelősségérzetet, az önkéntes munka örömét, a helyi adományozás kultúráját és a lakóhely megismerésének fontosságát.

“Majd adok én Neked!” – első pályázati felhívásunk 2014-ben

Pályázati felhívásunk VIDEÓN

A 2014-ben beérkezett pályázatok

A 2014-ben nyertes pályázatok

Részletes beszámoló a kuratórium döntéséről

Pályázati program-beszámolók  a nyertesektől (feltöltés alatt)

 

Általános információk arról, hogy hogyan kérhet támogatást a Ferencvárosi Közösségi Alapítványtól:

 

1. Támogatási lehetőség a tematikus alapok aktuális pályázatain keresztül  

Az FKA 2011. decemberi hivatalos bejegyzését egy körülbelül másfél éves előkészítő munka előzte meg, amelynek során, a közösségi alapítványt létrehozó csoport tagjai igényfelmérő beszélgetéseket folytattak a kerület számos civil, önkormányzati és vállalkozói/vállalati szereplőjével. A megfogalmazott szükségletek alapján négy elkülönített alap igénye fogalmazódott meg, melyekről részletesen olvashatnak az alap nevére kattintva:

–  Belső-Ferencváros Alap
 Ferencvárosi Közterek Alap
 József Attila-lakótelep Alap
–  Ferencvárosi Gyermekalap

Amikor az egyes alapokban összegyűlt 1 millió Ft, akkor pályázatot írunk ki az adott alap céljainak megfelelő tervek támogatására. A beérkezett pályázatok közül az FKA kuratóriuma választja ki a támogatandó elképzeléseket. Az alapok feltöltése folyamatosan zajlik, keresünk támogatókat alapjaink feltöltéséhez, ezért egyelőre még egyikben sem tudtunk pályázatot kiírni.

Ugyanakkor nagyon fontos számunkra, hogy már most megismerkedhessünk azokkal a civil szervezetekkel, lakossági csoportokkal, akik a jövőben pályázni szeretnének az FKA-hoz. Ezért ha Ön úgy érzi, hogy olyan érdekes és hasznos tevékenységet folytat, vagy éppen új tervei vannak, amelyekre szeretné felhívni a figyelmünket, kérjük, írjon nekünk ….@……

Írja le röviden, hogy hol és mit csinál, vagy hol és mit tervezne, illetve hogy az elképzelése hogyan kapcsolódhat az FKA tevékenységéhez. Ha szeretne az alapítvány kurátoraival személyesen találkozni, mi szívesen állunk megkeresése elé. Ha felveszi velünk a kapcsolatot, vállaljuk, hogy közvetlenül értesítjük pályázati kiírásainkról.


2.
Támogatási lehetőség egyedi elbírálás alapján

Sok jó civil kezdeményezés támogatása sajnos nem a kreatív ötlet hiányán, hanem a jó időzítésen marad el. Az FKA egyik nagy értéke és egyedisége éppen abban áll, hogy az általa világosan képviselt és kiszámítható működési modell szerint, de mégis rugalmasan, az aktuális igényekre érzékenyen reagáló közvetítőként lehet rá számítani. Vagyis az a célunk, hogy közösségi alapítványként minden jó ügyhöz, elképzeléshez igyekezzünk támogatót találni, lehetőleg még akkor, amikor a kérdés igazán aktuális és húsba vágó! Ezért az FKA kuratóriuma folyamatosan fogadja a kerületbe tervezett, egyedi projektötleteket, s lehetőségeihez mérten támogatja azokat, vagy potenciális adományozók figyelmébe ajánlja őket.


További információkért vegye fel a kapcsolatot velünk! Várjuk kérdéseit és projekt-ötleteit!