Összegzés és terveink

Összegzés és terveink

A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány kurátoraiként, a nyár kezdetén – egy pillanatra elemelkedve a napi feladatoktól – számot vetettünk alapítványunk elmúlt egy évével és elgondolkodtunk az előttünk álló 12 hónapon.

2011 nyarán nagyra törő terveket fogalmaztunk meg: bejegyeztetjük az alapítványt, elindítjuk programjainkat, megalapozzuk az alapítvány infrastruktúráját; támogatókat és partnereket gyűjtünk, hogy megvalósíthassuk kitűzött célunkat: lehetőséget adjunk mindenkinek, hogy aktívan részt vehessen egy szebb, jobb, élhetőbb kerület és közösség kialakításában a Ferencvárosban. Egy éve „csak“ terveink voltak, valamint az elkötelezett, lelkes csapatunk és számos bátorítónk.

Visszapillantva az elmúlt évre örömmel és büszkeséggel állapítottuk meg, hogy a Ferencvárosi Közösségi Alapítványt közhasznú szervezetként jegyezték be, elindított programjaink (FAKK-kupa 2012, az FKA 100 barátja, Igyon egy szódát Ferencvárosért!, Írisz Családi Kör Különalap) pozitív fogadtatásban részesültek, kiosztottuk első pénzbeli támogatásainkat is. Természetesen nem sikerült minden úgy, ahogy elterveztük, de megpróbálunk hibáinkból tanulni. Szerény, de szépen növekvő, folyamatos pénzbeli támogatásokat is kapunk, amelyek segítségével függetlenül, de a közösség iránti felelősséggel, saját tempónkban fejlesztjük tevékenységünket. Mindezeknek köszönhetően némi ismertséget is szereztünk, a felénk megnyilvánuló bizalom nő, elindult egy tágabb közösség szerveződése körülöttünk – mind-mind egy-egy apró, de fontos „összetevője“ annak, hogy a közösségi alapítvány hasznos munkát végezhessen. Az elért sikereknek köszönhetően önbizalommal fordulunk jövőbeni feladataink felé és az előttünk feltárulkozó újabb és újabb lehetőségek jó esélyt biztosítanak ambíciózus terveink valóra váltására.

Mégis, amikor az elkövetkezendő 12 hónapban elvégzendő munkánkra gondolunk, legfontosabb feladatunknak azt tartjuk, hogy megóvjuk és megerősítsük azt a közösséget, az alapítvány kuratóriumát, amely a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány legnagyobb értéke és legfőbb mozgatóenergiája. Az elmúlt évek nehézségei jelentősen megterhelték az egyes embereket és az emberi kapcsolatokat. Ez ránk is igaz, s ezért fokozottan figyelni fogunk arra, hogy a bennünk munkálkodó természetes növekedési vágyat úgy szelidítsük, hogy az ne legyen újabb stressz forrása számunkra. Mindent megteszünk azért, hogy a kuratóriumi munka a biztonságot adó emberi kapcsolatok, az emberi szolidaritás, az öröm, a jó hangulatú és társadalmilag hasznos tevékenység szintere legyen.

Éppen ezért, az előttünk álló egy évben a már elindított programok továbbfejlesztésére és ezekbe további partnerek bevonására fogunk koncentrálni. Új programokat csak kivételes esetekben indítunk. Keressük a megoldásokat, hogy miképp tudjuk magas szakmai színvonalon ellátni a növekvő munkamennyiséget úgy, hogy továbbra is elsősorban a kurátorok önkéntes munkájára támaszkodunk.

Ferencváros, 2012. július 3.

A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány kurátorai és tiszteletbeli kurátorai