Támogassa “A Város Peremén” projektet!

Támogassa “A Város Peremén” projektet!

A VÁROS PEREMÉN

A szervezet és a projekt háttere 

A projekt 2015 őszén indult, tizenöt budapesti fiatal részvételével. Az előkészületi kutatásban és munkában társadalomtudományi, bölcsész és művészeti irányultságú egyetemi hallgatókként vettünk részt, később csatlakozott a projekthez néhány Illatos úton felnőtt fiatal. Indulásunkat a Norvég Civil Alap támogatta, jelenleg a Mérei Ferenc Szakkollégium a háttérszervezet, amelynek művészetelméleti és társadalomkritikai szemléletéhez jól illeszkedik tevékenységünk, a munkát a  „A város peremén” csoportja végzi.

A támogatandó projekt célja 

Célunk, hogy a telep volt lakóinak bevonásával feldolgozzuk és bemutassuk az egykori IX. kerületi Dzsumbuj történetét. A projekt nem csupán társadalomtörténeti szempontból jelentős, de eredménye hozzájárulhat a városi szegénység és a stigmatizáció jelenségeinek megértéséhez, valamint különböző művészeti eszközök felhasználásával ösztönzi a társadalmi párbeszédet. A művészeti eszközökkel, közösségi programokkal és közérthető, de tudományos igénnyel készült anyagokkal szeretnénk minél több emberhez közelebb hozni ezt az összetett témát, lehetőséget biztosítva az érintettekkel való együttgondolkodásra és közvetve hozzájárulni a kerületben, a városban élő, különböző helyzetű és társadalmi csoportokba tartozó emberek harmonikusabb együttéléséhez is.

Milyen problémákra ad választ a projekt? 

Fontosnak tartjuk a városi szegénység megbélyegzésének, kirekesztésének kérdéseit , mert ezek állandó társadalmi problémát jelentenek. A Dzsumbuj volt lakóinak történetei láthatóvá teszik a lakhatási válság problémáit, nem a számokat, hanem az embert helyezve a középpontba. A kutatási  interjúk konkrét példákkal adnak szempontokat a szegénységhez kapcsolódó stigmatizáció átgondolásához, s az előítéletek csökkentéséhez.

Milyen megoldásokat javasol/ milyen tevékenységeket tervez a projektben? 

2017 április-májusában, Ferencvárosban egy 3 hétvégés, ingyenesen látogatható eseménysorozatot tervezünk, amely a kutatási anyagokat közérthető, innovatív módon mutatja be, és találkozási platformot biztosít a ferencvárosiak, a Dzsumbuj volt lakói és az érdeklődők tágabb köre számára. Civil szervezetek, kerületi szociális munkások és az egykori Dzsumbuj Help munkatársai is meghívást kapnak az eseményekre:

Első hétvége: Dzsumbuj Napok

Szakmai/művészeti programok: fotókiállítás, filmvetítések, a Dzsumbuj Napló c. kiadvány bemutatása (a volt lakókkal készült,  színes, 50 oldalas nyomtatott kiadvány, amely közérthető formában dolgozza fel a telep történetének legfontosabb momentumait), élőkönyvtár, amely lehetőség nyújt a volt lakókkal való találkozásra. Közösségi programok: piknik a volt lakókkal, családi- és gyermekprogramok, szociális cirkusz.

Második hétvége:  Vissza a Dzsumbujba! – alternatív városi séta

Audio-séta: a Dzsumbuj és közvetlen környezetének múltja a volt lakók narrációjával, hangján  elevenedik meg, és a séta interaktív játékká alakul.

Harmadik hétvége: A város peremén konferencia és kerekasztal

A kutatás eredményeit az akadémiai közeg számára egy konferencia keretein belül mutatjuk be. Az esemény kerekasztal-beszélgetésére a szakértők és a kutatásban résztvevők mellett a volt lakókat is meghívjuk.

Mekkora támogatást igényel minimálisan és milyet remél az Élő Adástól a projekt és mire fogja költeni azt? 

 – 450 ezer Ft-os támogatás esetén:

Dzsumbuj Napok fotókiállítás: 110 000 Ft, terembérlés: 50.000 Ft, gyerekprogramok, közösségi programok költségei (pl.: szociális cirkusz): 40.000 Ft, piknik (étel, ital): 40.000 Ft, reklámanyag: 60.000 Ft.

Vissza a Dzsumbujba! interaktív városi séta mp3 lejátszók, 15 db: 75.000 – a készülékeket az esemény után különböző ferencvárosi civil szervezeteknek ajándékozzuk (a velünk dolgozó önkénteseink ajánlásain keresztül), hanganyagával, majd szabad felhasználásával, fülhallgatók: 25.000 Ft, alternatív várostérkép, 30 db: 50.000 Ft

750 ezer Ft-os támogatás esetén: fentiek + Dzsumbuj Napló: 300.000, nyomdaköltség: 250 példány, 160.000 Ft, már ajánlattal rendelkezünk (50 oldal, 4+4szín, grafikai munka, tördelés: 60.000 Ft, szerkesztői munka: 80.000 ft

Hogyan fogja értékelni a megvalósult program hatékonyságát? 

Program látogatottság / résztvevők számszerűsítése (300-500 fő)

Önkéntesek bevonása, aktivizálása (25-30 fő)

Publikációk / médiamegjelenések száma (10 db)

Bevont civil szervezetek száma száma (6 db)

Online megosztott tartalmak mérése (megosztások, lájkok, 1000 fő elérése)

Kiadvány hány emberhez jut el (elvitt példányszámok, illetve célzottan intézményekbe is eljuttatjuk – iskolák, családsegítő intézmények, civil szervezetek) (150 db – volt lakóknak, magánszemélyeknek, 100 db – civil szervezeteknek, egyéb intézményeknek)

Projekt értékelés a munkatársakkal / szakmai önreflexió és beszámoló (2 db vezetői megbeszélés, 2 db projekt értékelés az önkéntesekkel, munkatársakkal).

Szervezeti adatok

Mérei Ferenc Szakkollégium Alapítvány

Az Alapítvány nyilvántartási száma, valamint a bejegyzési határozat  száma: 11543, Pk 60942/2011.

Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 34. mfszt/1.

honlap: https://mereiszakkoli.wordpress.com/merei-alapitvany/

Az Alapítvány képviselője Dr. György Péter, ügyvezetője Schneider József.

Kapcsolattartók: Thury Lili, Tóth Fruzsina, Beke Balázs

Telefon: 30/7202257