Tanulmányút és konferencia Pozsonyban

Tanulmányút és konferencia Pozsonyban

A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány  kurátorai, munkatársai közül többen is résztveszünk egy  e héten megrendezésre kerülő nemzetközi találkozón, Szlovákiában. (a fotón: látogatás egy  a Pozsonyi Közösségi Alapítvány által szintén támogatott,  értelmi fogyatékos, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatóját üzemeltető civil szervezetnél. Balra Fleischer Judit, munkatársunk. )

A 20 Years of Community Foundations in V4 Countries”pozsonyi konferencia célja, hogy megünnepelje a Besztercebányai Egészséges Város Közösségi Alapítvány alapításának 20. évfordulóját. A konferencia bemutatja a közösségi alapítványok elért eredményeit a régióban, körüljárja, hogy milyen nemzetközi programok járultak hozzá a gyors fejlődéshez és a közösségi alapítványok közötti szoros munkakapcsolatok kialakulásához. Végül, de nem utolsósorban a konferencia lehetőséget biztosít, hogy megtervezzük a közösségi alapítványok jövőbeni nemzetközi együttműködésének kereteit, konkrét programjait. A konferenciát Andrej KIska, a Szlovák Köztársaság elnöke nyitja meg.

A konferenciát a cseh, lengyel és szlovák közösségi alapítványok országos szövetségei, valamint a magyarországi KözösALAPON (Civitalis Egyesület) szervezi. A konferencián a régió minden országa képviseltetni fogja magát, mintegy 60-80 fő részvételére számítunk, a  közösségi alapítványok munkatársain, kurátorain, önkéntesein és támogatóin túl meghívást kaptak a közösségi alapítványok iránt komolyan érdeklődő újságírók, vállalkozók, politikusok, civil aktivisták.

Magyar szempontból a konferencia kitűnő lehetőség, hogy megismerkedjünk az egyes országok közösségi alapítványaival, az egész régiós mozgalom “feelingjével”, elmerüljünk a közösségi alapítványokat érintő jelenlegi trendek és kérdések megvitatásában, és részt vegyünk a jövőbeni nemzetközi együttműködés kitalálásában.

A képek a napokban készültek, a konferenciát megelőző tanulmányúton, amelyen Fleisher Judit koordinátorunk és Scsaurszki Tamás kurátor vettek részt. A konferenciára követik őket Barna Erika, az FKA kurátora és Bardócz Iván önkéntes munkatársunk.

1- 2. kép  Közössségi kert, aminek a létrehozásához a Bratislava Community Foundation is nyújtott támogatást.
Share