PÁLYÁZAT! Majd adok én neked!

PÁLYÁZAT! Majd adok én neked!

Megjelent a Ferencvárosi Gyermekalap II. pályázata, Majd adok én neked! címmel.

Összesen 1 millió 100 ezer forint kerülhet kiosztásra izgalmas, kreatív, minél inkább a kerületi  gyerekek és fiatalok aktivitására építő, de mindenképpen az ő javukra  született programok között.   Minimum 50 ezer, maximum 300 ezer Ft-os támogatást remélhetnek a nyertesek. A Ferencvárosi Gyermekalapban összegyűlt pénzt ferencvárosi kötődési magánadományozók és vállalkozók, cégek ajánlották fel.

 

 

A Ferencvárosi Gyermekalap támogatói voltak 2015-ben: Kalotherm Zrt, TRX Consulting Kft, Bitu- Bau Építőipari Kft, FEVE, FEV IX. Városfejlesztő Zrt., DIMA Kft, ITH Hungary Kft., Bokréta -ALfa Kft., Vianova Kft., Lajos-Projekt Kft., GLS Aqua Kft., Dorla-Bau Kft., E-Builder Kft., Szabados és társa Kft., Arenda Consult Kft., CST Complex Kft., a Manga Cowboy, Púder Bárszínház, Kuszik Gáborné és egy magánszemély.

KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT!

 

 

MAJD ADOK ÉN NEKED!  – P Á L Y Á Z A T I      F E L H Í V Á S

 

a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány

pályázatot hirdet a ferencvárosi gyerekekkel kapcsolatos

lakossági, közösségi kezdeményezések támogatására

A Ferencvárosi Közösségi Alapítványt (FKA) magánszemélyek hozták létre abból a célból, hogy adománygyűjtő, támogatásosztó és közösségfejlesztő tevékenységével hozzájáruljon az itt élők-dolgozók életminőségéhez, Ferencváros fejlődéséhez, valamint, hogy erősítse a kerületi közösségeket. Az alapítvány politikai pártoktól és az önkormányzattól függetlenül működik.

 

 1. Az FKA Ferencvárosi Gyermekalap célja

Az FKA keretein belül létrehozott Ferencvárosi Gyermekalap átfogó célja a kerületi gyerekek és fiatalok segítése (az egyetemi évekig bezárólag), hogy a bennük rejlő tehetséget és tettrekészséget a lehető legteljesebb mértékben saját és környezetük életének jobbítására fordíthassák és ezzel megalapozhassák hosszú távú kötődésüket Ferencvároshoz.

 

 1. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be:

 • ferencvárosi székhelyű civil szervezetek;
 • civil szervezetek önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ferencvárosi csoportjai;
 • Ferencvárosban működő, jogi személyiséggel nem rendelkező lakossági csoportok, közösségek.

 

Örömmel vesszük a pályázásban nagy tapasztalattal bíró szervezetek, csoportok jelentkezését, ugyanakkor különös figyelmet fordítunk a kevés tapasztalattal rendelkezők pályázatára is. Szeretnénk minél hamarabb és minél jobban megismerni a lehetséges pályázókat, ezért ajáljuk és egyben kérjük is, hogy keressenek minket a pályázat beadása előtt. Egymás szándékainak kölcsönös és jobb megértése érdekében KÉRDEZZENEK, KONZULTÁLJUNK!

 

 1. Támogatható tevékenységek

Jelen pályázatban olyan civil programokat támogatunk, amelyek a kerületi gyerekek és fiatalok mindennapjait teszik színesebbé, biztonságosabbá, tartalmasabbá és gazdagabbá. Elsősorban (de nem kizárólag) olyan pályázatokat várunk, amelyek

–     lehetőséget teremtenek a ferencvárosi gyerekeknek/fiataloknak az őket foglalkoztató kérdések bemutatására;

–     segítik kibontakozni a gyerekekben/fiatalokban rejlő tehetséget;

–     lehetőséget biztosítanak a gyerekek/fiatalok színvonalas kulturális, szabadidős, sport programokon való részvételére;

–     a gyerekek/fiatalok körében népszerűsítik a közösségért való felelősségérzetet, az önkéntes munka örömét, a helyi adományozás kultúráját és a lakóhely megismerésének fontosságát.

 

A fentieken túl kivételes esetekben támogatást kaphatnak olyan kezdeményezések is, amelyek nem illeszkednek a felsorolt tevékenységi körökbe, de egybevágnak az FKA céljaival és a Ferencvárosi Gyermekalap átfogó céljával.

 

Kerületi lakossági, közösségi kezdeményezések alatt olyan tevékenységeket értünk, amelyet Ferenvároshoz kötődő (például itt lakó, tanuló, dolgozó) személyek indítanak, végeznek el, a kerület fejlődését és az itt élő közösségek erősítését szolgálják.

 

Megkülönböztetett figyelmet szentelünk azon terveknek, melyek állampolgári-közösségi aktivitásra építenek, modern kommunikációs technikákat használnak, újszerű vagy máshol nem támogatott módon foglalkoznak egy-egy témával, a kerületünkben fellelhető értékekre, erőforrásokra épülnek, de őszintén feltárják kerületünk problémáit is. Továbbá előnyben részesülnek azok a terveket, amelyekben a kerületben lakó-tanuló különböző társadalmi helyzetű gyermekek közösen vesznek részt, a 10-16 éves korosztályt célozzák meg és – amennyiben lehetséges – a szüleiket is bevonják, s amelyek tervezésében és végrehajtásában maguk a fiatalok is aktívan részt vesznek.

 

 1. Nem támogatható tevékenységek

Nem támogatunk:

 • politikai szervezeteket közvetve vagy közvetlenül támogató tevékenységeket;
 • állami és önkormányzati feladatkörbe tartozó tevékenységeket;
 • kimondottan gazdasági hasznot eredményező tevékenységeket.

 

 1. A pályázaton elosztható összeg, a támogatás nagyságrendje

A pályázatok támogatására összesen bruttó 1millió 100ezer Ft áll rendelkezésre.

 

Az egyes pályázatokra megítélhető támogatás

minimális összege bruttó 50 000 Ft,

maximális összege bruttó 300 000 Ft.

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Amennyiben nem érkezik be elegendő támogatásra érdemes pályázat, nem osztjuk ki a teljes keretet; a fennmaradó összeget a következő pályázati fordulóban osztjuk ki. Amennyiben egyetlen támogatásra érdemes pályázatot sem találunk, a pályázatot eredménytelennek tekintjük. Ebben az esetben újabb pályázatot hirdetünk.

 

 1. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk

 

6.1.      Pályázati űrlap és egyéb beadandó dokumentumok

Pályázni csak az FKA által biztosított pályázati űrlapon, az űrlap kitöltésével lehet, amely 2015. szeptember 8-től 2015. október 9-ig tölthető le az FKA honlapjáról .

Beadási határidő: október 9. 17 óra (részletek a letölthető felhívásban)

A pályázat részletes kiírása letölthető innen, a pályázati űrlap innen. 

Ha bármilyen kérdése van a pályázattal kapcsolatban, kérjük keresse Scsaurszki Tamás kurátort a 20/243-8491-es telefonszámon vagy a [email protected] email címen.