FIX PONT a helyi közösségért – az FKA támogatható programja

FIX PONT a helyi közösségért – az FKA  támogatható programja

Fix Pont a helyi közösségért – a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány programja

 Az FKA minőségi – független – kiszámítható ferencvárosi munkája
A Swimathon 2016-on támogatandó program célja

A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány – amely egyben a Swimathon szervezője is – 2011 óta támogat helyi közösségi programokat, hogy minél több Ferencvároshoz kötődő ember tehessen kerületünkért. Alapítványunk egyaránt partnere a lokálpatrióta ötletembereknek, a kerületben tevékenykedő civil aktivistáknak és a legjobb ötletek megvalósítását pénzzel támogató adományozóknak. Az FKA FIX PONT kíván lenni a kerület életében, ezért a SWIMATHON támogatóinak segítségével biztonsági tartalékot  képzünk szakmai munkánkhoz, már a 2017-es évre is gondolva.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk

A közösségi adományozás ma már egyre ismertebb, de még nem eléggé, így úttörő munkát végzünk. Szemléletváltást hozó, újító programunkhoz időre, a helyiek sikeres bevonásához kreativitásra, kísérletezésre van szükség. Az önkéntesek fogadásához szervezettségre, az adományozókkal személyes kapcsolatok építésére törekszünk. A jövőre gondolva várjuk azok támogatását, akik ezt a szerepet hiánypótlónak látják, értéknek tartják szervezetünk minőségi munkáját, államtól, önkormányzattól való függetlenségét.

 A  kedvezményezettek/célcsoport, akiket a projekttel el kívánunk érni

2017-ben is folytatjuk a munkát azokkal a Ferencvároshoz kötődő magánszemélyekkel, helyi vállalkozókkal, nagyvállalatokkal és két tucat önkéntesünkkel, akikkel az előző 5 év során együtt dolgoztunk. Új kerületi szereplőket is szeretnénk elérni, ügyünknek megnyerni, akiknek szintén fontos, hogy egy élhetőbb, biztonságosabb környezetben/közegben éljenek. Ugyanakkor hisszük, hogy az FKA sikere közvetve közel 100 ezer Ferencvárosban élő, illetve dolgozó, ide kötődő ember életébe hozhat pozitív változást.

A projektben tervezett tevékenységeink

Alapítványunk azt a többszintű munkát akarja folytatni és megerősíteni a jövőben is, ami a missziónkat szolgálja. Helyi adománygyűjtő programokat szervezni, civil, közösségi célokat támogatni és az előző kettővel szoros összefüggésben, közösségerősítő eseményeket lebonyolítani.  Alapítványunk folytatja a támogatásosztást, célként kitűzve, hogy 2017-re a helyi civil ügyekre adott adományok, források mértéke elérje a kiadások 50%-át. A támogatók részére továbbra is részvételi lehetőséget biztosítunk a pályázatok elbírálásában, a döntésekben. Alapítványunk stratégia célja, hogy 2017-ben az összbevétel 80%-a a kerülethez közvetlenül kötődő magánszemélyektől, vagy cégek felajánlásából származzon. Eredeti, saját ötletekkel, valamint a közösségi alapítványok nemzetközi világában már nagy sikereket hozott programok hazai adaptációival kívánjuk a közösségépítést erősíteni.

A projekt tervezett költségvetése, röviden 

A 2017-re tervezett kiadások (bruttó):

Támogatásosztás: 6 millió Ft

Közösségépítő programok dologi költségei: 1-1,3 millió Ft

Fizetett munkatársaink honoráriuma: 4,5 millió Ft

Tanulmányutak, önfejlesztés: 300-500ezer Ft

Egyéb fenntartás, rezsiköltség: 700ezer Ft

Tervezett bevételek:

-12 millió forint (ennek 80% kerülethez kötődő cégek és magánszemélyek támogatása, önkormányzati támogatás kizárva!)

– 2 millió forint kerületen kívüli forrásból (állami források kizárva, kivéve a költségvetési forrásnak számító 1%)

– A pénzbeli támogatás mellett jelentős természetbeni támogatást kapunk helyi cégektől (pl. irodahasználat, vendéglátás-reprezentáció, tárgyi felajánlások) kb. 1,2 millió forint értékben

– szakmai munkánkat 9 tagú, 5 éve aktívan és ellenszolgáltatás nélkül dolgozó kuratóriumunkra és több mint 15 állandó önkéntesünkre építjük. Munkájuk értéke felbecsülhetetlen, havi szinten 150-200 órát tesz ki.

 A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:
 Költségvetésünkben a Swimathonon megcélzott 1,5 millió forintot  egyfajta  FIX PONT-ként kezeljük,  és a következő év során a magas minőségű, szakmai munka  érdekében használjuk fel. A „FIX Pont“ felhasználásáról a „minőség, függetlenség, kiszámíthatóság“ hármas fő szempont figyelembevételével – nyilvános kuratóriumi üléseken – a kuratórium dönt.
 Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

Alapítványunk továbbra is egy független,  kiszámítható partner kíván lenni,  egy megbízható HÍD-szereplő a kerületben, bátor, innovatív ötletekkel. Az Alapítvány éves jelentésében, a mérleg- és eredménykimutatásban a támogatás összege és annak felhasználása mindenkor nyomon követhető.

 A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

Alapítványunk célja a Ferencvárosban élők, dolgozók, tanulók, a városrészhez kötődők mozgósítása egy élhetőbb, szerethetőbb kerületért, a helyiek jobb közérzetéért, közös identitásuk megerősítéséért. A 2011 óta eltelt 5 év során végzett főbb feladataink: a helyi magánszemélyektől és üzleti partnerektől történő adománygyűjtés, helyi civileknek támogatásosztás, és közösségerősítő események szervezése, melyet részben a világban már sikeres közösségi adományozási programok hazai adaptációjával valósítunk meg. (lásd Swimathon is!) Hároméves jelentésünk itt olvasható

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

Név: Ferencvárosi Közösségi Alapítvány

Az alapítvány képviselője: Benedek Gabriella, a kuratórium elnöke

Közhasznú besorolás: közhasznú szervezet

Bírósági nyilvántartási szám: 14.Pk.60.763/2011/2, sorszám 11504.

Az alapító okirat kelte: 2011.11.15. A bírósági végzés 2011.12.30. napján jogerőre emelkedett.

Az alapítvány székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 30.

Iroda: Budapest, 1094 Márton utca 10.

Kontakt személy: Barna Erika, igazgató, kurátor

Telefonszámunk:  +36 70 397 9999

email: [email protected]

http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu