Ferencvárosi Felépülési Központ – A Kék Pont támogatható projektje

Ferencvárosi Felépülési Központ – A Kék Pont támogatható projektje

Ferencvárosi Felépülési Központ – a Kék Pont Alapítvány projektje

A Swimathon 2016-on támogatandó program célja

Célja, hogy a Kék Pont Alapítvány közel húsz éve működő ferencvárosi drogambulanciáját és drogkonzultációs központját olyan felépülési központtá alakítsuk át, amely eszközeiben és szolgáltatásaiban az elmúlt évek dizájner-drog robbanására ad érdemi, hatékony reakciókat. A brit modellt követő Felépülési Központ már nem pusztán egy szociális-egészségügyi centrum lesz, hanem egy kiegészítő terápiákat és közösségi szabadidő elfoglaltságokat kínáló intézmény is.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk

Az elmúlt évek dizájner-drog robbanásának következményeképp megváltoztak a mindennapi szórakozás körülményei. Az átlagos fiatal szórakozás közben olyan anyagokkal kerülhet kapcsolatba, akár tudtán kívül is, amelyek használata sokszor nem kiszámítható következményekkel járhat. A dizájner-drog robbanás a hátrányos helyzetű fiatalokat érintette a legmélyebben: a szerhasználat esetükben korábbi életkorra tevődött és szélesebb körüket érinti. Bevonásuk a felépülési folyamatba ugyanakkor gyakran már a szerhasználók elérésénél megtorpan. A felépülés folyamatát a támogató közösség, illetve alternatív szórakozási és szabadidős lehetőségek hiánya jelentősen hátráltatja.

A kedvezményezettek/célcsoport, akiket a projekttel el kívánunk érni

A projekt a ferencvárosi fiatalokat, fiatal felnőtteket (14-35 éves korosztály), közülük is a droghasználókat, illetve a velük foglalkozó szülőket, tanárokat, szociális szakembereket érinti, továbbá a veszélyeztetetteknek szóló megelőzésre irányul.

A projektben tervezett tevékenységeink

A projekt a szerhasználó és a szerhasználattal veszélyeztetett fiatalok elérésére a kerületi rendezvényekhez, nagyobb partikhoz kapcsolódó szolgáltatásokat tervez működtetni. Ezek között az ártalomcsökkentés célt szolgáló Party Service programot, a felépülést motiváló és támogató, közvetlenül a bevonást szolgáló felépülési utak bemutatását, illetve a mértékletesség erényének népszerűsítését tervezi. Mindezt kerületi Örömpontok – prevenciós célú információs pontok – működtetésével is megerősítenénk. A felépülési folyamat segítéséhez a Felépülési Központ olyan sport- és egészséges életmód klubokat (Recovery Cross Fitness, Urban Golf Club), illetve rendszeres indoor és outdoor-eseményeket (Recovery Partykat) tervez működtetni, amik alternatív időtöltési lehetőséget és problémamegoldási modellt kínálnak. Ezek a programok a kerületi közösségi tereken, szabadtéri helyszíneken, gyakran újrafelhasznált anyagokból készült eszközigénnyel valósulnak meg, ezáltal anyagi értelemben fenntarthatóak. A társadalmi fenntarthatóságot biztosítja, hogy a programok erősítik a helyi közösséget, lokális szociális hálót, ezáltal egy felépülést támogató közeget is létrehoznak. A programcsomagban szakemberképzés, szülői fórum, illetve a dizájner-drog robbanásra reagáló interaktív tájékoztató (Recovery Road Show) egyaránt szerepel.

A projekt tervezett költségvetése, röviden 

A projekt megvalósítását hosszabb idő alatt, több forrás bevonásával tervezzük. Egyrészt jelenlegi kerületi szolgáltató helyünk átalakításával/új helyszín bevonásával jobb körülményeket alakítunk ki egy felépülési központ számára. E mellett központunkban és külső helyszíneken az elérést, felépülési folyamatba vonást támogató közösségi eseményeket, klubokat szervezünk és működtetünk. A költségek nagyészt a központ átalakításának, működtetésének költségei, illetve a szolgáltatások és események eszköz és szakemberköltségei.

Jelenlegi kerületi szolgáltatóhely megújítása: 350 ezer Ft

Prevenciós és felépülési programok költségei (kisértékű eszközök (pl. sporteszközök sportklubokhoz), helyszínbérlés, szervezési költség, résztvevő szakemberek költségei): 600 ezer Ft

Elérést és ártalomcsökkentést célzó programok eszközköltségei (kisértékű eszközök (pl. vitaminok, ásványvíz stb. party service-hez), helyszínbérlés, szervezési költség, résztvevő szakemberek költségei): 350 ezer Ft

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása

A támogatásból a szolgáltatások körülményeinek kialakítását, a szükséges eszközök beszerzését, illetve a szolgáltatások működtetésének költségeit, köztük a szolgáltatást nyújtó szakemberek személyi költségeit fedezzük. A jelenlegi szolgáltatóhely felépülési központtá fejlesztésének első lépéseihez, illetve az elérést, bevonást segítő egyes programelemek megvalósításához nagyjából 1 300 ezer forintra van szükségünk, a Swimathonon gyűjtött támogatást erre tervezzük felhasználni.

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?


A felépülés egy olyan folyamat, amely az életünk valamilyen alapvető megváltoztatására irányul, pl. arra, hogy felhagyjunk a problémás droghasználattal. A döntést követően minden nap tenni azért, hogy fejlesszük magunkat és közelebb kerüljünk ahhoz a személyhez, akivé válni szeretnénk. A felépülési folyamatnak  testi, lelki és szellemi dimenziói is vannak, amelyek együttes jelenlétében és erősítésében szükséges a változás. A felépülő polgár  döntéseiben és választásaiban szabad, dolgozik a saját kiteljesedésén, fejleszti készségeit és harmóniára törekszik az őt körülvevő világgal. Magára, mint aktív, befogadó közösség(ek) felelős és hasznos tagjára gondol. A szerhasználók elérését, felépülési folyamatba vonását az Alapítvány tevékenysége során folyamatosan monitorozzuk, a bevont kliensek létszámadatait és a kliens-visszajelző kérdőíveket tároljuk és értékeljük. A prevenciós tevékenységről az iskolai pedagógusok, diákok, illetve a szerhasználókkal foglalkozó kerületi szociális és egészségügyi szakemberek kérdőíves megkérdezésével gyűjtünk adatokat.

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése 

A Kék Pont Alapítvány mintegy húsz éve nyújt összehangolt egészségügyi, pszicho-szociális és jogsegély szolgáltatásokat pszichoaktív szerhasználóknak. Szolgáltatásainkat évente mintegy 800-900 ember veszi igénybe. Hiszünk abban, hogy klienseinket nem csak gondozni kell, hanem reagálni összetett problémáikra, csökkenteni a szerhasználat ártalmait, és támogatni őket a felépülésben, a jobb életminőség kialakításában. Szakmai stratégiánkat úgy alakítjuk, hogy azok reagáljanak a változó szerhasználati szokásokra. Az elmúlt években ezért szolgáltatásaink hangsúlya az ártalomcsökkentésről a felépülésre helyeződött.

Szervezeti adatok:

Név: Kék Pont Drogkonzultációs és Drogambulancia Alapítvány

Székhely: Budapest, 1091, Gát utca 25.

Bírósági bejegyzés ideje, száma: 1997/ 04/ 14, 6584/1997

Adószám: 18231148-1-43

Honlap: www.kekpont.hu

kontakt személy: Dávid Ferenc, [email protected], +36706074967

 

További infók: www.swimathon.hu