FERENCVÁROSI KÖZTEREKÉRT ALAP

FERENCVÁROSI KÖZTEREKÉRT ALAP

A becslések szerint 60 ezer lakosú Ferencvárosban a közterek kiemelt területei a városrehabilitációs programnak. Általános tapasztalat, hogy miközben jelentôs pénzügyi források mozgósításával folynak a köztérmegújítási programok, az átadás után még tenni kell azért, hogy az ottlakók belakják, magukénak érezzék, ki tudják használni a kisebb-nagyobb megújult köztereket, közösségi tereket, melyek a demokrácia színterei, annak lehetôségeivel és kötelezettségeivel. Célunk, hogy a kerület régi-új, nyitott és fedett közterei valódi közösségi terekké váljanak, mint a már jobban felfedezett Bakáts tér, Ferenc tér, a KÖZÉRT-közösségi kávézó, vagy a lakótelepi Nagyjátszótér. Ebben a tekintetben a lakosság szükségleteinek erôteljesebb megjelenése, a lakosok aktivitásának bátorítása, és a helyi közösség tagjainak, csoportjainak széles körû bevonása hozhat változást. Fontosnak érezzük, hogy a közterek képessé váljanak a kerület heterogén lakosságának széles körû igényeinek és kezdeményezéseinek kiszolgálására.

A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány szervezésében létrejött az  Ferencvárosi Közterek Alap, ami pénzbeli támogatást nyújt olyan kezdeményezéseknek, amelyek segítik:

– az ott élôk identitásának, helyi kötôdésének megismerését és megerôsítését;

– helyi sajátosságokra épülô hagyományok, ünnepek megteremtését, kulturális- és sportprogramok megszervezését;

– a különbözô emberek együttélését, és a közterekhez való egyenlô és ingyenes hozzáférés kialakulását;

– a helyi igények megismerését, az ott élôk bevonását közösségi tervezési folyamatokba – az elôkészítéstôl, a megvalósításon át, az utánkövetésig;

– a kereskedelmi-kulturális köztéri szolgáltatások megjelenését;

– köztéri elérô programokon keresztül népszerûsíteni a környezettudatos magatartást, a szabadidô hasznos eltöltését, és az egészségtudatosságot.

 

2015 februárjában   kiírtuk az Alap első pályázatát, de jelenleg is keressük még azokat a támogatókat, akik szívesen hozzájárulnának az Alap feltöltéséhez. Ugyanakkor nagyon fontos számunkra, hogy már most megismerkedhessünk azokkal a civil szervezetekkel, lakossági csoportokkal, akik a jövőben pályázni szeretnének az FKA-hoz. Tehát ha Ön úgy érzi, hogy olyan érdekes és hasznos tevékenységet folytat vagy éppen új tervei vannak, amelyekre szeretné felhívni a figyelmünket, kérjük, írjon nekünk. Írja le röviden, hogy hol és mit csinál, hogyan kapcsolódhat munkája a Ferencvárosi Közterek Alaphoz.  Ha felveszi velünk a kapcsolatot, vállaljuk, hogy közvetlenül értesítjük pályázati kiírásainkról!
Ha Ön úgy gondolja, hogy egy kisebb összeggel vagy akár egy nagyobb adománnyal szeretné támogatni az Ferencvárosi Közterek Alap céljait, vegye fel velünk a kapcsolatot! Minden támogatásnak örülünk, mely közelebb visz a pályázatok kiírásához, mely kerületi csoportok kezdeményezéseit támogatja ebben a témában! Ha szeretne az alapítvány kurátoraival személyesen találkozni, mi szívesen állunk elébe!
 
Zárójelentés az első, a “Nem térkép e táj” című pályázatunkról

Általános Információ pályázóknak

Információ támogatóknak