alapító okirat

A 2014-ben módosített, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratunk teljes terjedelmében elolvasható itt: FKA_alapító_okirat_megújítás_2014_EGYSÉGES SZERKEZETŰ

 

– kivonat az alapító okiratból –

(…)

6.1. A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, tartós, közérdekű céljai:

Az Alapítvány elsődleges célkitűzése az adományozói kultúra és a helyi ügyek iránti elköteleződés erősítése útján a Főváros kilencedik kerületében élők szociális és egészségügyi ellátásainak, a közoktatási intézmények működésének, kulturális és közművelődési szolgáltatásainak fejlesztése és javítása, az épített és természeti környezeti értékek védelme, a hátrányos helyzetű lakossági rétegek segítése; s mindezek által a Ferencvárosban lakók és dolgozók életminőségének emelése, a kerülethez való kötődés erősítése, a lokálpatriotizmus népszerűsítése és a kerület fejlődését célul tűző kezdeményezések pénzbeli és egyéb módon való támogatása.

 

6.2 A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, tartós közérdekű célját az alábbi tevékenységekkel valósítja meg:

a.)   Kampány- és programszervezés

b.)   Programtámogatások

c.)    Adománygyűjtés, adományozás-szervezés

d.)   Közösségi kezdeményezések támogatása

e.)   Lakossági kommunikációs közösségi terek, felületek és fórumok működtetése

f.)    Szolgáltatásnyújtás