Szívesen támogatná a Zöld Kakas Inkubátor Programját?

Szívesen támogatná a Zöld Kakas Inkubátor Programját?

A Program olyan 14 évnél idősebb fiataloknak szól, akik túl vannak a közoktatás tűrésha­tárán. Ők nagyon sok különös, kiemelkedő képességgel bírnak, melye­ket a környezetük “haszon-talan” képességeknek tekint. A különös képességek és a velük együtt jelen lévő zabolázatlan hajtóerők hatalmas és újszerű mun­kaerő-piaci potenciált is képviselnek – miközben tulajdonosaikat ön-azonos, szuverén életmód felé irányítják. E különös képességek és energiák feltárásán több, mint egy évtizede eredményesen dol­go­zunk. Ahogy egyre világosabbá válik e különös hajtóerők mintázata, úgy válik egyre sür­ge­tőbbé egyfajta segítő környezet kialakítása a hajtóerők érvényesülésének támogatására. E támogató környezetet inkubációs program keretében kívánjuk megvalósítani.

A Zöld Kakas Inkubációs Program célja az iskolarendszerből lemorzsolódó, 14 évesnél idő­sebb, u.n. “zűrös helyzetű” fiatalok számára olyan környezet és tevékenységek támogatása, melyek

– az ő sajátos képességeikre és sajátos hajtóerő-mintázatukra épülnek és

– megalapozhatják egy sikeres karrier indítását az érettségi után.

 

A szervezet és a projekt háttere:

A Zöld Kakas Program menedzselési feladatait az MH Líceum Alapítvány látja el. A Zöld Kakas Program központi intézménye a Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskola és Gimnázium. 2015. szeptember 1-én kezdtük a 19. tanévünket. Az iskola mellett működtet­jük még a

– Zöld Kakas Ifjúsági Tanácsadó Szolgálatot

– Öt Elv Iskolaszövetkezetet

– Zöld Kakas Líceum Szakképzésszervezési Kft.-t.

A Zöld Kakas Inkubációs Program szervezetileg az Öt Elv Iskolaszövetkezet keretei között működik.

 

Milyen problémákra ad választ a projekt?

A projekt keretében alapvetően arra keresünk megoldásokat, hogy

  • milyen módon lehetséges munkaerő-piaci potenciállá konvertálni a „zűrös helyzetű” fiatalok különös képességeit és hajtóerőit, miközben
  • szuverenitásuk is egyre jobban kiteljesedhet – hisz a hajtóerők végső soron ezt célozzák.

Milyen megoldásokat javasol?

Jelenleg is több olyan diákunk van, akik nagy energiával űzött hobbijait, “nünükéit”, idő­töltését stb. olyannak tekintjük, melyek alapját képezhetik egy reális inkubációs program­nak.

Egy diákunk bambuszültetvény megteremtésén dolgozik, s a bambuszokból innovatív termé­kek előállításán. Van diákunk, aki extrém rollerezésben országosan jegyzett, s e terüle­ten szeretne előrébb jutni. És van diákunk, aki extrém kerékpározásban szintén országos él­me­zőnyben van. És van terepmotoros diákunk, aki szintén esélyes kiemelkedő teljesítmé­nyek elérésére. És van diákunk, aki free style fociban mutat ígéretes teljesítményt. És vannak diák­ja­ink akik u.n. extra-sens érzékelésekkel rendelkeznek. És vannak diákjaink, akik a vizualitás terén rendelkeznek különös képességekkel. stb. stb.

A velük való munkát egy társadalmi-gazdasági modelljátékunk, az u.n. ÖkiLand fogja össze. Ennek keretében azt kísérletezzük, hogy az említett különös képességek és különös hajtóerők milyen társadalmi-gazdasági környezetet kívánnak/teremtenek meg.

 

Mire fogja használni az Élő Adás hozzájárulását?

A Zöld Kakas Líceum szervezeti kultúráját a személyközpontúság jellemzi. A Zöld Kakas Inkubációs Programban érintett diákjaink mindegyikének van felnőtt segítője, mentora. A mentor egészen a karrierút indításáig kíséri mentoráltját.

Az Élő Adás hozzájárulását alapvetően két terület finanszírozására kívánjuk fordítani, u.m.

  • a mentorok munkájának díjazására – mintegy 200.000 Ft összeget
  • a program anyag- és eszközigényének fedezésére – mintegy 150.000 Ft összeget.

Hogyan fogja értékelni a megvalósult program hatékonyságát?

Folyamatosan értékeljük a diákok kompetenciái fejlődését – értelemszerűen a különös képes­ségekkel és különös hajtóerőikkel kapcsolatosakra megkülönböztetett figyelmet fordítunk. És természetesen a munkaerő-piaci kompetenciákra úgyszintén. Eredményeiket egy u.n., az Euro Pas-al konform kompe­ten­cia-tanúsítványban jelenítjük meg. A kompetencia-tanú­sít­vány port­fó­liójuk meghatározó elemét képezi, mely fontos szerepet tölt be piaci próbálkozásaik során.

Szervezeti adatok:

MH Líceum Alapítvány

Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskola és Gimnázium

Öt Elv Iskolaszövetkezet

honlap:  www.zoldkakas.hu

cím:       1091 Budapest, Hurok u. 11.

telefon: 280 8114;  +36 20 956 5628

email:     [email protected]